Välkommen till Geostatik AB.

Verksamhet

GeoStatik ErikssonWallin AB bildades 2009 efter att ha varit verksamt sedan 2007 under namnet ErikssonWallin Utveckling HB. Tidigare hade samma handelsbolag i relativt liten omfattning ägnat sig åt kurs- och utbildningsmaterial inom byggbranschen.

Företaget utgörs av Torbjörn Eriksson med Margareta Wallin på deltid som ansvarig för ekonomi och bokföring. Vår huvudsakliga verksamhet är utredningar och projektering inom grundläggningsteknik med spont- pålnings- och grundläggningskonstruktioner. Geotekniska utredningar, skadeutredningar och förstudier är en relativt stor del av de projekt vi genomför och inom geotekniken samarbetar vi med flera andra konsultföretag för fältgeoteknik, mätteknik och laboratorieanalys.

För projektering och beräkningar används Auto Cad Lt samt olika beräkningsprogram för spontberäkningar och statik. Men även ”gamla hederliga handberäkningar” förekommer!

Vi anlitas av Sveriges Byggindustrier som föreläsare och kursledare. Specialområde för kurser är teknikkurser samt i viss mån AMA-kurser.

Tobbe har under mer än 30 år i branschen arbetat som konstruktör och projektledare hos ByggStatik (Uppsala), J&W (nu WSP), Ramböll, Hifab och även hos ShBygg som arbetschef.

- Under dessa år har jag råkat ut för en hel del intressanta uppdrag. Under 1990- talet deltog jag under 6-7 år i flera intressanta projekt i Tyskland med grundförstärkningar i Berlin, radhusobjekt i Hannover, stormarknader i Polen och typgodkännande/ ”Tüpenprüfung” för prefabbalkonger i stål- allt under tiden hos J&W.

På senare år har andelen konstruktionsuppdrag åt anläggningsentreprenörer varit störst men även utredningar, geoteknik och projektledning är relativt stora delar av uppdragen.

Projekt

2015

Gröndal ledverk: Konstruktion av form och upphängning på pålar.

Bilden kunde inte hämtas


Harnäs: Konstruktion av pålbrygga och pålar för formställning till järnvägsbro.

Bilden kunde inte hämtas


Lickershamn: grundläggning plus stomkonstruktion för renovering av stenlada.

Bilden kunde inte hämtas


Vasastaden Linköping: spont för schakt för bostadskvarter.

Bilden kunde inte hämtas


Sundsvall: Spontkonstruktion för schakt/ grundläggning inom Kv Förrådet (pdf, öppnas i nytt fönster)2013-2014

Züblin Scandinavia: Dimensionering av pålspetsar (last upp till 400 ton, pållängd 60m) samt formställning för gjutning av 220 m lång betongpir KVV8 för Fortum.

Bilden kunde inte hämtas

Besqab: Geoutrednigar för bostadsområden Uppsala. Fältgeoteknik, rapporter, beräknigar.

Familjebostäder: Grundförstärkning av bostadshus, Berzeligatan Göteborg. Konstruktion/ kontroll.

SH Bygg: Konstruktion, rådgivning för ombyggnad av Österbyskolan.

Veidekke: Spontdimensionering i anbudsskede för järnvägstunnel Gamla Uppsala.Veidekke

Ultuna, Akademiska hus: Skadeutredning, konstruktion för grundförstärkning av sättningsskadad byggnad Ultuna.

Bilden kunde inte hämtas
Nämnvärt under de senare åren:

E4 Rosersberg, 2012-2013: Borrad ”Berlinerspont” för utförande av vägport under motorväg E4 i Rosersberg. Projektering av spontkonstruktion åt Veidekke Anläggning AB vilka genomför uppdrag åt Trafikverket.

Bilden kunde inte hämtas

Montage hammarband 2 av 4

Hargshamn 2012: Betongkonstruktion för malmlossning från malmtåg. Bana för malmtåg från Dannemora med bottentömning i malmfickor. Projektering för Hargshamns Hamn via SIAAB/ Hedenskog Betong AB.
Bergschakt påbörjad maj 2012 för färdigställande under hösten 2012.

Fyrisbron, Uppsala, 2011- 2012-05: Dimensionering/ konstruktion av pålar och spont för utförande av brofundament till GC-bro över Fyrisån. Uppdrag åt Veidekke för Uppsala Kommun.

Bilden kunde inte hämtas

Installation av pålar inom spont

Mesta, E-tuna: Geoutredningar- beskrivningar i samband med planarbete för bostadsområde Borsökna, Eskilstuna LF Uppland: Skadeutredningar med anledning av takras under snövintrar 2011-2013.

Värtahamnen: Anbudsarbete för nybyggnad av hamn, Uppdrag åt Züblin Scandinavia.

Bryggudden: Spontkonstruktion för bostadsbygge vid och i Klarälven, Karlstad.

S44: Dimensionering stålkärnepåle GK2, Projekt: Sveavägen 44, Skanska/ Pålab (kontakt: Gian-Carlo Marinoni, 073 069 85 15, yannky@palab.eu).

Tomteboda bergtunnel: Geokonstruktion, temporär stödmur/ dammvägg, GK2, Tunnel, Tomteboda, PEAB, (kontakt: Michael Edberg, 073 337 27 16, michael.edberg@peab.se).

Jönköping k-n: Spont- och geokonstruktioner för va-projekt ”Talavid”, Jönköping, beställare Pålab.

Frimurarlogen Göteborg: Grundförstärkning ”Frimuraren”, GK2, Pålab-Göteborg (kontakt: Tore Andersson, 070 646 12 77, tore@grundkonsult.se).

Waterfront Projekt: Sakkunnig/ Kontroll / besiktning pålgrundläggning GK3, ”Hotell-kontor-kongress” Stockholm, Beställare: Jarl Asset Management, (kontakt: Peter Gustafsson, 073 252 14 66, peter.gustafsson@htprojekt.se.)

Geoteknik: div undersökningar för nyproduktion bostäder, industribyggnader mm.

Länsförsäkringar Uppland: Skadeutredningar, snötryckskador 2010-2011.

Södertälje Klaffbro: Utredning avvikande grundläggningsförhållanden, GK3: Züblin Scandinavia AB, (kontakt: Fredrik Persson, 0702 40 99 28, fredrik.persson@zueblin.se).

Husbyborg, Uppsala: Geoteknik samt grundläggning för industribyggnader . Varierande grundläggningsmetod, spetsbärande pålar, mantelbärande pålar, kombipålar samt kompensationsgrundläggning typ ”markribbdäck”.

Lyrestad kyrka: Grundförstärkning av kyrktorn, underkonsult åt Bjerking AB. Beställare: Amnehärad-Lyrestad pastorat.

Kv Klockan 1, Fd Vasateatern- Scandic hotel: Sakkunnig grundläggning, Stockholm. Beställare. Arcona- Diligentia.

Kontakt

Besöksadress:
Slottet, södra tornet


Geostatik Eriksson Wallin AB
Bellmansgatan 60
754 26 Uppsala


Torbjörn Eriksson
tobbe@geostatik.se
070-526 00 45
CV (pdf, öppnas i nytt fönster)